Človeka dostojne pokojnine

Pokojnine so ekonomska in ne socialna kategorija, temeljiti morajo na vplačanih prispevkih, obenem pa mora zagotovljena pokojnina za polno delovno dobo presegati prag tveganja revščine. Dostojna pokojnina je pravica vsakega upokojenca, zato bomo krepili prvi steber ter hkrati spodbu jali kolek tivna in o sebna poko jnin ska varčevan ja brez administrativnih omejitev.

Želite postati del naše stranke

VČLANI SE