Internet za vse

Digitalna revolucija je temeljito spremenila družbene in gospodarske razmere. Znanje in informacije so bolj kot kadarkoli v zgodovini postale vir družbene in gospodarske produktivnosti in razvoja. Razvoj informacijsko komunikacijskih omrežij in interneta je temeljito spremenil dostopnost ljudi do različnih storitev in uslug. Dostop do interneta postaja človekova pravica, zato si bomo prizadevali za nadaljnje zmanjševanje digitalne ločnice. Izboljševali bomo komunikacijsko dostopnost oz. pasovno širino tudi na območjih, kjer za to ni komercialnega interesa

Želite postati del naše stranke

VČLANI SE