Močan srednji sloj

Širok in močan srednji sloj je ključnega pomena za stabilno družbo. Največje koristi od gospodarske rasti imajo premožni, tisti z najnižjimi dohodki ali brez njih, pa so upravičeni do socialnih prejemkov. Srednji sloj ni deležen ne enega ne drugega. Medtem ko življenjski stroški rastejo, plače in pokojnine srednjega razreda zaostajajo, kar dve tretjini državljanov prejema povprečno ali podpovprečno plačo, zato je treba tudi tej, najširši skupini državljanov, omogočiti več koristi od naraščajoče blaginje in jih ob primerni gospodarski rasti davčno razbremeniti.

Želite postati del naše stranke

VČLANI SE