Povezana Slovenija

Dobra javna infrastruktura - ceste, železnice, so nuja, zato bomo nadaljevali z izgradnjo manjkajočih cestnih povezav in obnovo dotrajanih ter modernizacijo železniškega omrežja. Z ukrepi pozitivne diskriminacije bomo spodbujali uporabo javnega prometa in trajnostne oblike mobilnosti.

Želite postati del naše stranke

VČLANI SE