Šport kot del vzgoje

Otroški in šolski šport sta zelo pomembna za razvoj otrok, pravilna športna vzgoja ima pozitivne sinergijske učinke na zdravje, motoriko, motivacijo in krepitev discipline. Povezava izobraževalnega sistema s športom je ključna, saj mreža javnega šolstva omogoča dostop do zdravega gibanja vsem otrokom, ne glede na materialni status družin.

Želite postati del naše stranke

VČLANI SE